Telefon: 030/792-888
FTM d.o.o.
  • BiH-72290 Novi Travnik
  • Stjepana Tomaševića bb
  • Telefon: +387 30 792 888
  • Fax +387 30 792 772
  • e-mail: ftm@ftm-doo.com

Telefon: 030/792-888

Adresa: Stjepana Tomaševića bb,
BiH - 72290 Novi Travnik

Radno vrijeme: 8:00-16:30

Email: info@ftm-doo.com


Info:
"FTM" d.o.o. za montažu, usluge i promet
Kanton: Srednjobosanski kanton
Općina: Novi Travnik
Ulica i broj: Stjepana Tomaševića B.B.
PDV broj: 236033810006
Ime:
Telefon:
Email:
Poruka: